Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ของเว็บไซต์ ufabetventureum7.com กฎข้อบังคับต่าง ๆ จากทางเว็บไซต์ สมาชิกทุกท่านจะต้องทำตามโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อลดการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetventureum7.com ของเรา และหากมีสมาชิกท่านใด ที่ละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ufabetventureum7.com ทางเว็บไซต์สามารถเอาผิดท่านได้ทันที รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ufabetventureum7.com ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากไม่ทำตามเงื่อนไข เว็บไซต์สามารถปฏิเสธการให้บริการท่านได้
  2. เว็บไซต์ ufabetventureum7.com สามารถจัดเก็บข้อมูล และจะไม่ส่งข้อมูลให้บุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  3. เว็บไซต์ ufabetventureum7.com มีเงื่อนไขการวางเดิมพัน การชำระเงิน หรือการฝากถอน โดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  4. ufabetventureum7.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. เว็บไซต์ ufabetventureum7.com จะยกเลิกสถานะสมาชิกของท่าน หากมีการละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไข
  6. เว็บไซต์ ufabetventureum7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังและ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  7. รูปภาพและข้อความ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ufabetventureum7.com จะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้
  8. หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์ ufabetventureum7.com
  9. การละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไข เว็บไซต์สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
  10. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนของเว็บไซต์ ufabetventureum7.com
สมัครสมาชิก